คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเตรียมความพร้อมการสมัครโครงการศิลปินในพำนักในต่างประเทศ (Artist in Residency)

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.30
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วิทยากร: คุณเฮนรี่ ทาน จาก เทนทาเคิลส์ – หอศิลป์ พื้นที่แลกเปลี่ยนทางศิลปะ และพื้นที่สำหรับโครงการศิลปินในพำนัก (Henry Tan from Tentacles – Art Space, Residency and Workshop)

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
คุณจุรารัตน์ คนทน สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
โทร 034-271-379 / jurarat.su@hotmail.com