24 ปีแห่งความระลึกถึงอาจารย์  ผู้มอบความรู้ แรงบันดาลใจ ให้ศิษย์ทุกคน และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในมุมมองของ อาจารย์ นิวัติ  ชนุหะชา ที่ 333 Gallery ถนนสุรศักดิ์ วันพฤหัส ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป