การแสดงนิทรรศการศิลปะของกลุ่มศิลปินรักในหลวง
วันที่ 18 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2560
ณ 333 gallery @ River City

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงาน ศิลปินขอมอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

เปิดงานแสดงวันที่  18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น.
โดยมี อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสวรรณ อดีตคณบดีจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้