นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่กำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถ.มหาราช ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา

นายฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ นำนักศึกษากว่า 50 คนจากทุกชั้นปีและศิษย์เก่าช่วยกันวาดภาพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวรัชกาลที่9 พระราชกรณียกิจ ขณะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชน

โดยเป็นภาพขนาด 1.90 เซนติเมตร สูง 2.60 เซนติเมตร วาดด้วยสีที่ทนต่อสภาพอากาศและฝน จัดแสดงทั้งหมด 19 ภาพและฝั่งหน้าถ.พระลานของเดิมอีก 9 ภาพ ประชาชนสามารถเดินทางมาเก็บภาพน้อมรำลึกได้ตลอด 24 ชม.จนถึงวันที่ 28 ตุลาคมนี้หลังจากนั้นจะนำภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้งหมดไปที่จัดแสดงที่หอศิลป์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่จังหวัดนครปฐมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้