ช่วงที่ผ่านมา หลายๆ คนคงได้เห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ รวมทั้งเซเลบซึ่งเป็นที่รู้จัก ออกมาพูดผ่านสื่อทีวีและสื่อบน
บีทีเอส ถึงคำสอนและแนวทางการปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นั่นคือสิ่งที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสและบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดียฯจัดทำขึ้น ผ่านโครงการ “ก้าวต่อไป” โครงการเฉพาะกิจที่จัดทำขึ้น เพื่อร่วมถวายความอาลัยพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ

“เนลสัน เหลียง” รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI บอกว่า โครงการนี้ เป็นโครงการเฉพาะกิจที่กลุ่มบริษัทบีทีเอสและวีจีไอตั้งใจทำตลอดช่วงเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งจะเกิดพระราชพิธีสำคัญยิ่งสำหรับชาวไทยทุกคน นั่นคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพได้กำหนดงานพระราช พิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

โครงการ “ก้าวต่อไป” ได้เชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 9 คน และผู้บริหารระดับประเทศ จำนวน 9 คน เป็นตัวแทนส่งผ่านแรงบันดาลใจ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สู่ “ก้าวต่อไป” ของคนไทยทั้งชาติ ผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวบนสถานีบีทีเอส ในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส จอในลิฟต์ของอาคารสำนักงานบางแห่ง จอดิจิตอลกลางแจ้งทั่วประเทศ จอทีวีในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ และจอดิจิตอลในสนามบิน 13 แห่งตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 อันประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ

  1. สื่อป้ายภาพ ปรับเปลี่ยนภาพบนชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 5 สถานี ภายใต้โครงการ “ก้าวต่อไป” ในธีมต่างๆ ได้แก่ สถานีหมอชิต-ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ สถานีพญาไท – คำพ่อสอน สถานีสยาม -ประมวลภาพวันสวรรคตจนถึงปัจจุบัน และพระเมรุมาศ สถานีอโศก-พลังแห่งแผ่นดิน และสถานีศาลาแดง-พระอัจฉริยภาพ
  2. สื่อจอภาพ จัดทำวิดีโอโครงการ “ก้าวต่อไป” ความยาว 45 วินาที โดยใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียง และผู้บริหารองค์กรต่างๆ รวม 18 คน เป็นตัวแทนส่งผ่านแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่าน ได้แก่ 1. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) 2. อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 3. ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี 4. นิติพงษ์ ห่อนาค 5. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง 6. กนก รัตน์วงศ์สกุล 7. สมรักษ์ คำสิงห์ 8. อริสรา กำธรเจริญ 9. ณฐพร เตมีรักษ์

10 ศ.ดร.น.พ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 11. สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 12. เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ 13. ปัญญา นิรันดร์กุล ประธาน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 14. ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 15. วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด 16. วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 17. อังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัทไทยประกันชีวิต และ 18. รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

“เนลสัน” ยํ้าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ “ก้าวต่อไป” จัดทำขึ้นเพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร่วมกับชาวไทยทั้งประเทศและเผยแพร่คำสอนของพระองค์ พร้อมทั้งส่งต่อและถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวต่อไปด้วยความสามัคคีและมุ่งมั่นพัฒนาประเทศตามคำสอนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้

ส่วนการต่อยอดของโครงการนี้ จะมีหรือไม่อย่างไร คงต้องรอหลังผ่านพ้นช่วงพระราชพิธีไปก่อน จึงจะมีการพูดคุยกันอีกครั้ง