เพื่อให้งาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ FD Expo 2017 เป็นตลาดกลางการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และการเจรจาต่อยอดทางธุรกิจ เกี่ยวกับสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการ Friendly Design ต่างๆทุกรูปแบบ ครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน

TCEB หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  จึงได้ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดช่วง B2B (Business to Business) และ Business Matching หรือ การจับคู่ธุรกิจ ขึ้นภายในงาน FD Expo 2017 เพื่อเป็นเวทีกลางให้ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจกับนักธุรกิจได้มาพบปะเจรจาหาช่องทางทางการค้า และการลงทุน เกี่ยวกับสินค้า Friendly Design ร่วมกัน  อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติ  เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน สืบต่อไป

ช่วง B2B และ Business Matching จะจัดขึ้นในช่วง 9-12 น. วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม ณ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็คเมืองทองธานี ก่อนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในภาคบ่าย

โดยทางคณะผู้จัดงาน FD Expo 2017 ได้ติดต่อทาบทามนักธุรกิจ นักบริหาร และผู้ประกอบการ ในวงการธุรกิจสินค้า และบริการเกี่ยวกับ Friendly Design ให้มาร่วมงาน B2B กันอย่างมากมายคับคั่ง เช่น  ธุรกิจสินค้าผู้สูงอายุ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้าง  ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และคนป่วย  ธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ธุรกิจการเงิน-ธนาคาร ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจรถเข็น หรือวีลแชร์ทั้งใน และต่างประเทศ ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น

ไฮไลท์สำคัญในงาน B2B คือ ช่วง  Business Talk ซึ่งจะมีนักธุรกิจ และนักบริหารชั้นนำชื่อดังของเมืองไทยขึ้นพูดบนเวที ในหัวข้อ FD Friendly Design กับโอกาสทางธุรกิจการค้าของไทยในเวทีโลก  เช่น  คุณวิกรม  กรมดิษฐ์  ประธานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ,คุณจิตติ  ตั้งสิทธิภักดี  ประธานหอการค้าไทยจีน, คุณชฎาทิพย์  จูตระกูล CEO สยามพารากอน,  คุณนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  ประธาน กก. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  และกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ,  คุณยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น

(ร่าง)  กำหนดการงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 วันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ณ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

9.00-12.00 น. ช่วง B2B นักธุรกิจพบนักธุรกิจ / เจรจาการค้า-ลงนามธุรกิจ FD โดย TCEB สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
++ประธานเปิดงาน โดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.วีระศักดิ์  โควสุรัตน์ ประธาน สสปน.

9.30-10.00 น. กล่าวเปิดเวที B2B Friendly Design โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

10.00-11.45 น. Business Talk  หัวข้อ Friendly Design กับโอกาสทางธุรกิจการค้าของไทยในเวทีโลก                            โดย 10.00-10.15 น. คุณจิตติ  ตั้งสิทธิภักดี  ประธานหอการค้าไทยจีน
10.20-10.35 น. คุณวิกรม  กรมดิษฐ์  ประธานนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
10.40-11.00 น. คุณชฎาทิพย์  จูตระกูล CEO  สยามพารากอน
11.10-11.20 น. คุณนินนาท  ไชยธีรภิญโญ ประธาน กก. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ
11.30-11.45 น.  คุณยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
11.50-12.00 น.  ถ่ายรูปร่วมกันบนเวที ดำเนินรายการ โดย  นายกฤษนะ  ละไล  นักข่าวมนุษย์ล้อ
13.19 น.  พิธีเปิดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ FD Expo 2017

***หมายเหตุ กำหนดการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม