ภาพ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขณะกำลังวาดภาพ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”
อาจารย์ตั้งใจวาดภาพกายทิพย์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 และใช้ครุฑสี่องค์แทนพรหมวิหารสี่ของพระองค์ท่าน
วิมานสิบหลังด้านบน และดอกบัวทิพย์สิบดอกด้านล่างแทนทศพิธราชธรรม
ลวดลายทองแทนสัญลักษณ์เลขเก้าไทยที่มีภาพของพระองค์ท่านอยู่ในวงกลม หมายถึง ดวงจิตของพระองค์ท่านที่กำลังขยับลอยขึ้นสู่สวรรคาลัย

ซึ่งที่ใช้เวลาในการวาดนานถึง 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต โดยจะค่อยๆ วาดช่วงเช้ามืดหลังทำสมาธิ และทุกช่วงเวลาที่รู้สึกระลึกถึงพระองค์ท่าน

เทคนิคสี : อะคริลิกบนผ้าใบ