นิทรรศการ “กราบ สักการะ”
โดย ถาวร โกอุดมวิทย์
จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 22 ตุลาคม 2560
ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์จิตรกรรม ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักเหนือเกล้ าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ด้วยผลงานจิตรกรรมที่ผสมผสานเทค นิคกระบวนการของงานภาพพิมพ์ ลงบนผืนผ้าใบ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพ ระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิ ได้ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการกราบ สักการะ ด้วยความน้อมรำลึกอาลัยที่ไม่มี วันเสื่อมคลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่ อ 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art

———————

“Prostration”
By Thavorn Ko-udomvit
October 11- 22, 2017
At Lifestyle Hall, 2nd Floor, Siam Paragon

“Prostration” is the art exhibition showing portraits of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, King Rama 9 of Chakri Dynasty who has been the most respected father figure in Thais’ heart. The techniques of graphic art and painting are combined together to portray the appreciation in His Majesty’s immeasurable royal grace as well as the idea of prostrating and worshiping with the utmost mournfulness toward His passing.

For more information, please contact at number: 0-2422-2092
Tuesday-Saturday at 10.30 – 19.00 hrs. Sunday at 10.30 – 17.30 hrs. (Closed on Monday)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art