๙ เหนือเกล้า
“นิทรรศการผลงานศิลปะจากศิลปินเกือบร้อยชีวิต
ร่วมใจแสดงผลงาน เกี่ยวกับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่
ผู้เป็นแรงใจของพสกนิกรไทยเสมอมา”

นำโดยศิลปินชั้นนำระดับประเทศ  มานพ สุวรรณปินฑะ, สมภพ บุตราช, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, จิตต์สิงห์  สมบุญ, เริงศักดิ์ บุญยวาณิชกุล, ดินหิน รักพงษ์อโศก, ธนชัย อุชชิน และศิลปินอีกมากมาย

๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (๑๐.๐๐- ๒๒.๐๐ น.) พิธีเปิดนิทรรศการ 10 ตุลาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์  โดยมีผลงานจิตรกรรมจำนวน ๙๙ ภาพ จัดแสดง ณ ลานอีเดน ชั้น ๓  ผลงานประติมากรรมจำนวน ๓๓ ชิ้น จัดแสดง ณ  เซ็นทรัลคอร์ท

(นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ในดวงใจนิรันดร์ โดยเซ็นทรัล เวิลด์)