เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายกสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนาเป็นตัวแทนของ มูลนิธิช่างเถิดมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน เป็นเงินสดทุนละ 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,000 บาทให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ และเป็นแรงพลักดันให้แก่นักศึกษา ศิลปะที่ เรียนดี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินในอนาคต ได้ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากน้ำใจเล็กๆของ มูลนิธิช่างเถิด ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับนักศึกษาศิลปะที่จะกลายไปเป็นศิลปินอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนตามรายชื่อดังนี้
1. นส.ขวัญมนัส ขัติยะเนตร (จิตรกรรม) ปี 4
2. นายภาณุพงศ์ เลาแก้ว (ภาพพิมพ์) ปี 4
3. นายปฏิญญา วงศ์กาแก้ว (ศิลปะไทย) ปี 4
4. น.ส.สริตา จันทร์พระยา (สื่อศิลปะ) ปี 4

#ทุนการศึกษา #มูลนิธิช่างเถิด #มอบทุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ #GreatStarsArtShow​​#GreatStars​​#GREATSTARSDIGITAL​​ #GreatStars2023 #รายการGreatStarsArtShow​​ #อาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐ #โยทะกาจุลโลบล