📣📣📣 กลับมาอีกครั้ง กับงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 8 (The 8th Bangkok Art Festival : BAF) “ชมช็อปแชะโชว์แชร์ สุดชิค” โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

พร้อมให้ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผลงานศิลปะจากร้านค้า เพื่อค้นหาไอเดียและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสร้างอาชีพต่อยอดรายได้จากงานศิลปะ 🎨🤹🏽‍♂️🖼️

ภายในงานประกอบไปด้วย
การแสดงศิลปะร่วมสมัย 🎭 ดนตรีในสวน 🎺 และ กิจกรรม workshop ประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเอง

📌 ไปเช็คอิน ซื้อของเก๋ๆ ได้แล้ว 3 – 5 มีนาคม 2566 ณ Park@Siam

#BAF #OCAC