สวธ.เชิญประชาชน-นักท่องเที่ยวร่วมงาน ๖ กุมภาพันธ์ วันมวยไทย
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ “พระเจ้าเสือ”
ณ ดินแดนประวัติศาสตร์ ตำนานมวยไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมวยไทย ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) “พระบิดาแห่งมวยไทย” ณ วัดตึก (ตำหนักพระเจ้าเสือ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๙ น. เป็นต้นไป ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) พิธีครอบครู พิธีไหว้ครูร่ายรำมวยไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ โดย ครูมวยไทย-ครูมวยไทยต่างประเทศ นักมวยและนักเรียนมวยไทย จำนวน ๖๖๘ คน พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคีตะมวยไทย การแสดงคีตะมวยไทย การแสดงศิลปะแม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย และภาคบ่ายปิดท้ายด้วยการเสวนาหัวข้อ “มวยไทย : ที่มาและความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนยูเนสโก” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญของวงการมวยไทย ณ ห้องประชุม อาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ สวธ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของมวยไทย และกิจกรรมการสาธิต ให้ผู้เข้าชมงานร่วมประดิษฐ์เครื่องแต่งกายนักมวยสมัยโบราณ พร้อมได้รับเป็นที่ระลึก เช่น มงคล สวมศีรษะ ประเจียด ผูกติดกับต้นแขน เป็นต้น ในงานเทศกาลมวยไทย ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย