เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ทำการเปิดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการสืบสานศิลปะหนังใหญ่เมืองสิงห์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาและจัดหา สื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี

ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยและมีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์ นอกจากนั้นแล้วมีการเวิร์กชอป กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้อาจารย์สมภพ บุตราช ที่ปรึกษาอาวุโสของกลุ่มศิลปินกลุ่มจิตกรไทย ได้ให้เกียรติมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เขียนขึ้นจากดิน โดยมีชื่อผลงานว่า บางระจัน และตั้งใจมอบผลงานให้ทางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเก็บผลงานไว้เป็นที่ระลึก

นอกจากนี้ยังมีศิลปินกลุ่มจิตกรไทยอีกหลายท่านมาร่วมในโครงการ อาทิเช่น อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรม (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2560 อาจารย์เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, อาจารย์ประมวล ทุ่งปรือ, อาจารย์กรดล กุลจารุสิริ, อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริและคุณโยทะกา จุลโลบล เป็นต้น