ครั้งแรกของการเปิดตัวจิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบพุทธศิลป์ร่วมสมัยแห่งวัดจอมสุดาราม วัดโบราณในรัชกาลที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับคุณเยาวณี นิรันดรและพลเอก นพ.วิทยา ช่อวิเชียร และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างสรรค์โครงการงานปฏิสังขรณ์จิตรกรรมบนผนังโบสถ์วัดจอมสุดาราม หรือชื่อเดิมว่า วัดไพรงามจนสำเร็จลุล่วงงดงาม โดยใช้เวลาในการปฏิสังขรณ์ถึง 2 ปี

วัดจอมสุดาราม หรือชื่อเดิมว่า วัดไพรงาม สร้างเมื่อ พ.ศ.2890
ในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเพราะเคยเป็นอดีตตำหนักของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี มีนามว่า “วัดจอมสุดาราม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดไพรงาม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2404ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2539 ด้วยความยาวนานของพระอุโบสถจึงทำให้ทางกองทุนได้มีดำริในการร่วมกันปฏิสังขรณ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน โดยมีกรมศิลปากรควบคุมการออกแบบร่วมกับอาจารย์ปัญญา วิจินธนสารศิลปินแห่งชาติ ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่วัดโบราณจะมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบโดยกิจกรรมฝาผนังพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่งดงาม โดยมีนักศึกษาปริญญาโทคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิรัฐบุรุษ 10 คนร่วมกันสร้างสรรค์เป็นเวลา 2 ปี ทำให้ผลงานจิตรกรรมผนังโบสถ์วัดจอมสุดาราม งดงามและถูกต้องตามพุทธศิลป์ร่วมสมัย กำแพงอุโบสถ 4 ด้าน บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่าง อาทิ


พระสัมมาสัมพุทธจ้า และ ดอกบัวสีขาว สัญลักษณ์ของพุทธศาสนาและจิตรกรรมชุมนุมเทวดา ด้านหลังพระประธานในอุโบสถ เป็นภาพเทวดาทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ชุมนุมล้อมองค์พระประธาน โดยงานจิตรกรรมทั้งหมด ออกแบบให้สอดคล้องกับอุโบสถเดิม เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะไทยให้อยู่เคียงคู่พระพุทธศาสนา ส่งต่อประวัติศาสตร์
ให้คนรุ่นหลังอย่างถูกต้อง ทั้งนี้วันพุธที่ 25 ม.ค. จะมีงานฉลองจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดจอมสุดาราม โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นประธาน