ศิลปินสำนักแก้วท่าไม้ ขอเรียนเชิญผู้ที่ชื่นชอบศิลปะโรแมนติก เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการภาพเขียนและดนตรี Odýsseia ณ หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 18:00 น. ในพิธีเปิดจะมีการแสดงบรรเลงเปียโนชุดพิเศษโดยพี่น้องฝาแฝด สิปปกร และ สิปปภาส แก้วท่าไม้ ผู้เป็นทั้งจิตรกรและนักเปียโน ที่ร่วมกันหล่อหลอมทั้งสองศาสตร์นี้ให้เป็นหนึ่งเดียว

Odýsseia คือการเดินทางแห่งจิตวิญญานอันเข้มข้นในตัวศิลปิน ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านภาพเขียนและบทเพลง ตามรอยปรมาจารย์เอกของโลก ภายใต้ความรักและความทุ่มเท ประหนึ่งดุจลมหายใจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

“Odýsseia”, the picturesque terminus of the Kaewthamai Romanticists, is brought to life through the onerous and everlasting artistic journey from humble genesis through culminative cosmopolitan endeavors. And thus we proclaim a formal invitation for all of you like-minded aestheticians to the exhibition opening on the evening of March 3, 2023, at Ban Chao Phraya Gallery, where a felicitous piano performance will be given by the twins, to mark the auspicious reconsciliation of visual arts and music in their greatest glories.