เปิดรับสมัครแล้วกับการประกวด“ศิลป์สร้างสรรค์ งานปติมากรรม ครั้งที่ ๑

ในนามของกลุ่ม “สยามปติมาฯ” และผู้สนับสนุน ได้จัดการประกวดปั้นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ศิลป์สร้างสรรค์ งานปติมากรรม ครั้งที่ ๑ “
ณ ลานกิจกรรม Central Wold ภายในงาน Thailand Toy Expo 2023
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๖-๙ เมษาฯนี้
หัวข้อในการแข่งขัน คือ รูปปั้น พระพิฆเนศ

* กติกาในการแข่งขันมีดังนี้ครับ
1 ) ปั้นเป็นรูปพระพิฆเนศ แบบลอยตัว รูปรูปร่างหรือลักษณะใดก็ได้

2 ) วัสดุเป็นอะไรก็ได้ ที่สามารถนำไปถอดพิมพ์ เพื่อหล่อเป็นโลหะได้ ในอนาคต

3 ) มีขนาดไม่เกิน 30 x 30 เซนติเมตร

4) ไม่แฝงความคิดเห็นทางการเมือง หรือดูหมิ่นความเชื่อของผู้อื่น

* คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขัน
1) ไม่จำกัดอายุ หรือสถานภาพทางการศึกษา

2) ต้องเป็นผู้ที่ ยังไม่เคยมีผลงาน Edition ออกจำหน่ายเป็นของตัวเอง

3) ไม่บอกเลียนแบบ ผลงาน หรือแนวคิดของผู้อื่น

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด สามารถลงชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ในช่องแชท ‘ผู้เข้าร่วมประกวด’ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม
กระบวนการในการแข่งขัน มีดังนี้ครับ
* ให้ท่านผู้สนใจเข้าร่วมประกวด ลงชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ไว้ในช่องแชท ‘ผู้เข้าร่วมประกวด’ ของกลุ่ม ซึ่งสามารถลงชื่อได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566

* เมื่อท่านได้ลงชื่อเข้าร่วมประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านลงมือสร้างสรรค์ผลงานของท่านได้เลย

* การตัดสินรอบแรก จะพิจารณาจากภาพถ่าย ซึ่งท่านสามารถ ส่งภาพถ่ายผลงานของท่านได้ (จะแจ้งให้ทราบถึงช่องทางในการส่งภาพถ่ายผลงานของท่านอีกครั้ง) ภายในวันที่ 15-20 มีนาคม 2566 โดยคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกจนเหลือ 10 ผลงาน

*คณะผู้จัดงาน จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 คน ในวันที่ 25 มีนาคม 2566

* ผู้ที่เข้ารอบ 10 คน ให้นำชิ้นงานที่เข้ารอบ ส่งมอบ เพื่อทำการจัดแสดง และ รอการตัดสิน โดยมีกำหนดส่งมอบผลงานในวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 (สถานที่ส่งมอบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

* การประกวดในครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น