นิทรรศการ 100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน
เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 14 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566
ณ RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม เวลา 14.00 น.

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หรือโปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ (Professor Corrado Feroci) เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2435 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งในขณะนั้น สยามมีนโยบายขอให้รัฐบาลประเทศอิตาลีคัดเลือกประติมากรผู้มีฝีมือมารับราชการปฏิบัติงานหล่อเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชาวสยามให้มีความรู้ทางด้านศิลปะทัดเทียมกับชาวตะวันตก รัฐบาลอิตาลีจึงได้เสนอโปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ ผู้มีความรอบรู้ด้านศิลปะแขนงประติมากรรมและจิตรกรรมมารับราชการที่สยาม

14 มกราคม พ.ศ. 2466
โปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ ได้เดินทางมาถึงสยามเพื่อรับราชการที่กรมศิลปากร กระทรวงวัง ในตำแหน่งช่างปั้น และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านก็ได้มีทบาทสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของสยามอย่างต่อเนื่อง โดยบทบาทสำคัญคือการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดระยะเวลาในการทำงานนั้น โปรเฟสเซอร์คอร์ราโด เฟโรชิ ซึ่งเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี เป็นที่รักของลูกศิษย์เสมอมา เพราะท่านไม่เพียงสอนวิชาศิลปะทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู แต่ยังถ่ายทอดการใช้ชีวิตให้กับลูกศิษย์อีกด้วย ทำให้ลูกศิษย์หลายต่อหลายคนของท่านพัฒนาจนกลายเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมที่สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศิลปะไทยมากมาย อาทิ ช่วง มูลพินิจ, ลาวัณย์ อุปอินทร์, ชวลิต เสริมปรุงสุข จึงเป็นที่มาของการที่ท่านได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย” ในเวลาต่อมา

14 มกราคม พศ. 2566
เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการมาถึงสยามของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นี้ สำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นำเสนอนิทรรศการ “100 ปี ศิลป์ สู่สยาม ภาพถ่าย ผลงาน ชีวิต แนวคิด คำสอน” ซึ่งนำเสนอเรื่องราวชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผ่านภาพถ่ายและเอกสารทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากยิ่ง ภายในนิทรรศการนำเสนอภาพถ่ายหลายยุคหลายสมัยของศาสตราจารย์ศิลป์ รวมไปถึงภาพถ่ายพอร์ตเทรตและภาพถ่ายกับลูกศิษย์ นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังมีการจัดแสดงต้นแบบการสร้างประติมากรรม ต้นฉบับเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารสัญญารับราชการและร่างการสอน อีกทั้งยังนำเสนอมุมมองวิถีชีวิตส่วนตัวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อีกมากมาย ทั้งวิถีชีวิตในงานราชการ การเป็นอาจารย์ และคำสอนที่ยังคงกึกก้องอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์และชนรุ่นหลัง

สำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการนี้จะนำพาผู้ชมให้ได้รู้จักศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในแง่มุมที่หลายคนอาจไม่เคยได้รู้จักและสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทุกท่าน โดยเฉพาะศิลปินไทยเพื่อให้ได้สืบสานเจตนารมย์ในการทำงานศิลปะต่อไป ดังคำของศาสตราจาร์ศิลป์ที่ว่า …

“ถ้าฉันตาย นายคิดถึงฉัน นายรักฉัน นายไม่ต้องทำอะไร นายทำงาน”