เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ดร.ถวัลย์ เมืองช้าง ผู้ก่อตั้งและริเริ่มในการสร้างลานอิสรภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 109 จัดให้มีการเคลื่อนย้ายและติดตั้งพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปางยุทธหัตถีขนาดความสูง 18.50 เมตร โดยพระรูปดังกล่าวอยู่ในพระอิริยาบถทรงพระแสงของ้าวกระทำยุทธหัตถี เพื่อพักคอย ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ เตรียมอันเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานลานอิสรภาพ ๑๐๙

ทั้งนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในวาระสำคัญยิ่งอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อิริยาบถทรงพระแสงของ้าวกระทำยุทธหัตถี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานลานอิสรภาพ ๑๐๙ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2566 และร่วมพิธีหล่อพระหทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อบรรจุไว้ในพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อิริยาบถทรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงและชมการแสดงจำลองสงครามยุทธหัตถีเต็มรูปแบบ โดยสำนักดาบศิษย์ปู่ระจัน อาจารย์สรรค์ คงเวช โดยพิธีจะเริ่มในเวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง