ชมงานศิลป์ที่เบ่งบานในนิทรรศการ “VITA LONGA EST”
.
ใครชอบดอกไม้ ห้ามเลื่อนผ่าน!
วันนี้โมค่า แบงค็อกจะพาไปชมบรรยากาศหมู่ดอกไม้จากปลายพู่กันของ Arianna Caroli ในนิทรรศการ “VITA LONGA EST”
.
จากความรักดอกไม้ที่เปี่ยมล้น ถ่ายทอดจนกลายเป็นภาพวาดน่าประทับใจ แค่มองก็รู้สึกสดชื่นเหมือนรายล้อมด้วยสวนดอกไม้ในจินตนาการแล้ว

รับความสดชื่นนี้ได้ในนิทรรศการ “VITA LONGA EST” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 4 ชั้น 5 MOCA BANGKOK

Check out the blossoming artworks at the exhibition “VITA LONGA EST”.
.
For those who likes flowers, do not miss to experience the atmosphere of flowers created by Arianna Caroli’s paintbrush in the exhibition “VITA LONGA EST”.
.
From her overflowing love of flowers, the artist then created an impressive painting which just by looking at it, it makes you feel refreshed like you are surrounded by an imaginary flower garden.
.
Get this freshness in the exhibition “VITA LONGA EST” from today – February 19, 2023 at the Temporary Exhibition Room 4, 5th floor, MOCA BANGKOK.
———————————————
MOCA BANGKOK
• Opening hours : Tuesday – Sunday 10.00 am. – 06.00 pm. (Closed on Mondays)
• Tel. 02-016-5666
• ค่าเข้าชม : https://bit.ly/2DNgFET
• Google Maps: MOCA BANGKOK https://bit.ly/3hk7hq6
———————————————