นิทรรศการ​ HOPE HEART HAPPY

โดย พฤตินันทร์ ดำนิ่ม
ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ
กามีละ อิละละ
ณัฐการย์ อธิรัตนมงคล

นิทรรศการ​จัดแสดงระหว่างวันที่​ 6 -29 มกราคม 2566 ห้อง​ P2, P3 People’s Gallery ชั้น​ 2​
หอศิลป์​กรุงเทพ​ฯ (BACC)
เวลา​ 10.00​ -​ 20.00 น.​ (ปิดทุกวันจันทร์​)

HOPE HEART HAPPY Art Exhibition
By​
Phrutthinun Dumnim
Kameelah I-lala
Sainab Hayeejehdoloh
Natthakan Athirathanamongkol

6-29 January 2023
People’s​ Gallery​ P2-P3 room, 2nd floor​ Bangkok​ Art​ and​ Culture​ Centre (BACC)
10:00 am – 8:00 pm Closed on​ Monday.