“Now Calling …”
โดย Dr. Deyn นพ.ณัฐเขต แย้มอิ่ม
ที่ พัลซ์แกลเลอรี
แสดงจนถึง 23 มกราคม 2566

นิทรรศการจะจัดแสดงภาพวาดสีอะคริลิกบนผ้าแคนวาสและสื่อผสม โดย Dr. Deyn ได้วาดผลงานเหล่านี้ขณะท่องเที่ยวทั่วทวีปอเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชียในปี 2565 เขาอธิบายเกี่ยวกับนิทรรศการ “Now Calling …” นี้ว่า “เมื่อโลกเกิดปัญหา ไม่ว่าโลกภายนอกหรือโลกภายในของเราต่างก็กำลังกลับตาลปัตร เมื่อไม่มีใครอื่นรอบกาย และพบว่าเราอยู่ตัวคนเดียว จงฟังเสียงเรียกภายในหัวใจ ลึกลงไปในจิตวิญญาณ จงปล่อยให้ตัวเองเชื่อมต่อกับโลกภายใน ทำจิตใจให้สงบ ตามความฝันและความปรารถนา”

 

“เมื่อมีผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเรา การโทรหาจะสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าการส่งข้อความ เรารู้ว่าเราเป็นที่ต้องการและถูกลืม และนั่นคือสิ่งที่ผู้โทรใส่ใจจริงๆ ซึ่งเขาจะให้เวลาและความสนใจกับเรา เสียงของเราจะช่วยให้เกิดพันธะที่ลึกซึ้งกว่าเดิมแม้จะไม่เห็นภาพ การสื่อสารผ่านเสียงจะเชื่อมต่อระหว่างเราให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น” ดังนั้น “Now Calling …” Dr. Deyn เสริม