เชิญชมนิทรรศการ “As if it Never Existed” โดยศิลปิน อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

ไลลา พิมานรัตน์ : ภัณฑารักษ์ ที่ Manycuts Artspace ARI ซอยอารีย์ 3

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน จนถึง 15 มกราคม 2566

“As if it Never Existed” by Arjinjonathan Arjinkit

12:11:22 – 15:01:23
Manycuts Artspace l Ari
……
นิทรรศการเปิดให้ชมฟรี พฤหัสบดี – อาทิตย์ 11.30-18.00น.
——-

#arjinjonathanarjinkit #bangkok #artwork #artgallery #paintings #thailand #artist