รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ทำการเปิดนิทรรศการ 2022 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture อย่างเป็นทางการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (2022 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture) โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวศศิทอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายชยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการ ตลอดจนศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ภายในนิทรรศการประกอบด้วย ผลงานศิลปะภาพถ่าย ศิลปะจัดวาง ภาพเคลื่อนไหว สื่อผสม จิตรกรรม และประติมากรรม ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2011 – 2022 โดยศิลปินชาวไทยผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในวงการศิลปะระดับประเทศและในระดับสากลจำนวน 16 ท่าน 79 ชิ้นงาน (จาก 20 ผลงาน) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญแก่เยาวชนและผู้สนใจในงานศิลปะ ได้เรียนรู้ถึงแนวความคิด เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ ตลอดจนสุนทรียศาสตร์ กระบวนทัศน์ และประวัติศาสตร์ของสังคมร่วมสมัย รวมทั้งยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและพัฒนาแวดวงวิชาชีพศิลปิน ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์และส่งต่อคุณค่าในงานศิลปะแพร่หลายสู่สังคมได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้นิทรรศการ“2022 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture” เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 – 18:00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม