Lines and Shapes โดย เอกพงษ์ ใจบุญ

จัดแสดง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 – 7 มกราคม 2566
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จังหวัดเชียงราย

เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
ประธานในพิธี: อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ แห่งเครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง เชียงราย

แกลเลอรี เปิดให้เข้าชมฟรี 10:00 – 16:00 น. (หยุดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Facebook : singhaklaihouse
instagram : singhaklaihouse