นิทรรศการ“ศิลปะเพื่อสายน้ำ” โดยกลุ่มจิตรกรไทย ณ. หอศิลป์อันดามัน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดนิทรรศการ“ศิลปะเพื่อสายน้ำ” โดยกลุ่มจิตรกรไทย ณ. หอศิลป์อันดามัน ซึ่งครั้งนี้เป็นการสัญจรสถานที่สุดท้ายในโครงการในปีนี้ การเปิดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดกระบี่ให้เกียรติมากันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นนายชวน ภูเก้าล้วน ดร.พินิจ บุญเลิศอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนิทรรศการ รวมถึงนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ , โดยมีพ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับ

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวัส วสิษฐกัมพล อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นตัวแทนกลุ่มจิตรกรไทยในการกล่าวรายงาน และมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ ดร.โนรี เห้งสวัสดิ์
(ผู้อำนวยการหอศิลป์อันดามัน)
คุณวิชุพรรณ ภูเก้าล้วน
(นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่)
คุณรอง ภูเก้าล้วน
(เจ้าของโรงแรมกระบี่รีสอร์ท )

ทั้งนี้มีศิลปินที่ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดได้แก่อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมประจำปีพุทธศักราช 2560รวมถึงศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยนำทีมโดยอาจารย์สมภพ บุตราช
ประมวล ทุ่งปรือ, กรดล กุลจารุสิริ, ชินสีห์ จันทร์มณี, พันธุ์ธัช วงศ์ภักดี, สาคร วงษ์ราชสีห์, สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย, โยทะกา จุลโลบล, ผช.รวัสสวัส วสิษฐกัมพล ,สุวัฒน์ วรรณมณี

ร่วมด้วยศิลปินกระบี่และใกล้เคียงอาทิ สิทธิโชค วิเชียร, กร สอพอง ,บัญชา มะ, ไชยณรงค์ โภชาธาร, วชิระ อินทรสมบัติ, อ.สุเทพ จันทร์, อ.สมเกียรติ สุวรรณรัตน, ชนกานต์ สังขาว, ณรงค์ สัญจร, ยุทธพงศ์ จำนงค์รัตน์, บุญชู วงศ์สุวรรณ, ปริศนา เสียมไหม

นอกจากนั้นแล้วยังมีการมอบเกียรติบัตรในโครงการ workshop สิ่งเล็กๆที่ทะเลส่งกลับมา ซึ่งได้มีการจัดทำ workshop โดยนำขยะทะเลที่เก็บมาได้นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะซึ่งได้มีการจัดไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านคลองม่วงโดยมีเจ้าหน้าที่จากตาวิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำและศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยรวมถึงศิลปินท้องถิ่นได้ร่วมแนะนำในการทำงานศิลปะให้กับเด็กๆ โดยผลงานดังกล่าวได้ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย
โดยโรงเรียนที่ได้เข้ารับเกียรติบัตรได้แก่
-โรงเรียนบ้านคลองม่วง
– โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
– โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
– โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
– โรงเรียนธิดาแม่พระ
– โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด

นิทรรศการศิลปะเพื่อสายน้ำจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน