วธ.ร่วมเปิดตัว “โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY” ถ่ายทอดเรื่องราวโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบภาพยนตร์ สนุก ตื่นเต้น เน้นเทคนิคพิเศษเข้าถึงคนรุ่นใหม่ เผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล พร้อมฉายรอบปฐมทัศน์ 4 ธ.ค. นี้ ณ โรงภาพยนตร์ฯ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ดัน “Soft Power” ภาพยนตร์ไทยสร้างรายได้แก่ประเทศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY ซึ่งจัดสร้างโดย บริษัท สหศีนิมา จำกัด ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายในงานจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “โขนภาพยนตร์: Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด/ผู้อำนวยการสร้าง ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายสาโรจน์ สุวัณณาคาร ผู้กำกับภาพยนตร์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ คณะนักแสดง และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

รมว.วธ. กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปะการแสดง “โขน” ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงดูแลส่งเสริมศิลปะแขนงนี้ให้ดำรงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด ได้ดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จัดการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง มาตั้งแต่ปี 2548 อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้น ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปะการแสดง “โขน” ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาประชาคมโลก มาตั้งแต่ปี 2561 จวบจนถึงปัจจุบัน

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สืบสาน รักษา ต่อยอดงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มุ่งใช้ มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ล่าสุด วธ. โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท สหศีนิมา จำกัด ดำเนินการจัดโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY ขึ้น ซึ่งเกิดจากแนวคิด “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมแบบเดิมที่เกิดขึ้นบนเวทีกับเทคนิคทางด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์ มาสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริม แรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับเรื่องราวของโขนรามเกียรติ์ ในรูปแบบของโขนภาพยนตร์ ให้ผู้ชมได้รับความสนุก ตื่นเต้น และประทับใจยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์โขนจากหลากหลายสถาบัน และนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงร่วมแสดง

ทั้งนี้ โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดย นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด กำกับภาพยนตร์โดย นายสาโรจน์ สุวัณณาคาร บทภาพยนตร์โดย นายสาโรจน์ สุวัณณาคาร นายจรัญ พูลลาภ นำรูปแบบการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ที่สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานทางวัฒนธรรมในรูปแบบภาพยนตร์เต็มไปด้วยเทคนิคที่ทันสมัย โดยรักษาจารีตดั้งเดิมของการแสดงโขน ถ่ายทอด ความเป็นโขนและความเป็นภาพยนตร์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์โขน นำโดย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้กำกับการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง และคณะครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์โขนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สิ่งที่ผู้ชมจะคือการออกแบบงานศิลป์ สร้างสรรค์งานภาพด้วยดิจิทัลคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยถอดรหัสและตีความจากเรื่องราวของวรรณกรรมและข้อมูลจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านโขน เพื่อสามารถผลักดัน หรือขับเคลื่อนการเล่าเรื่องรามเกียรติ์ในรูปแบบภาพยนตร์ให้ดีที่สุดในด้านสุนทรียภาพ

อีกหนึ่งความพิเศษของโขนภาพยนตร์คือ ดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่มีการผสมผสานด้วยการนำดนตรีไทยแบบ “ปี่พาทย์” ผสมผสานกับดนตรีแบบตะวันตก ผู้สร้างงานได้หาวิธีคิด หามุมมองในด้านของดนตรี เพื่อใส่เข้าไปในการแสดงภาพยนตร์ ทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้น สนุก และไม่น่าเบื่อ ครบทุกอรรถรส นอกจากนี้ยังมีเสียงพากย์ เจรจาและแรป เป็นการเพิ่มอรรถรสของภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวด้วย ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้สามารถนำมาอยู่ในโขนภาพยนตร์ได้อย่างดีอย่างน่าเหลือเชื่อ

ด้านผู้แสดง ล้วนเป็นนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง และนักแสดงที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์โขนจากสถาบันต่างๆ คัดเลือกโดยผู้กำกับภาพยนตร์และครูผู้เชี่ยวชาญด้านโขน โขนภาพยนตร์เรื่องนี้จึงนับว่าเป็นการดึงศักยภาพ ความสามารถ ฝีมือของนักแสดงออกมาใช้ ให้คนไทยและคนทั้งโลกได้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนศิลปะการแสดงที่ชื่อว่า “โขน” เพื่อช่วยกันรักษา พัฒนาให้โขนสามารถวิวัฒนาการต่อไปไม่ว่าโลกจะปรับเปลี่ยนไปกี่ยุคสมัยก็ตาม

ทั้งนี้ โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY ได้ดำเนินการผลิตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย มีกำหนดเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และเปิดฉายรอบปกติ ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ ในโรงภาพยนตร์ เครือ Major Cineplex และ SF Cinema ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขน อีกประการสำคัญคือเป็นการดำเนินตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไป

ความพิเศษของโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY

วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานของความเป็นคน และความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โลกที่เปลี่ยนไปเราจะต้องขยับตัวตามเป็นวิวัฒนาการก้าวสำคัญของโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อทำให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสได้เข้าถึงมากขึ้นตรงนี้คือเป้าหมายใหญ่และสำคัญ

โขนภาพยนตร์เป็นงานสร้างสรรค์ที่จะสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่ามรดกของบรรพบุรุษจะทำให้คนกลับไปศึกษาต้นทางว่าของเดิมคืออะไร กลับไปดูวิวัฒนาการกลับไปติดตามไปทำความเข้าใจ และสุดท้ายก็จะรักและหวงแหนวัฒนธรรมของชาติ การเล่าเรื่องโขนแบบภาพยนตร์ชุดนี้ เริ่มต้นว่าจะทำอย่างไรให้คนดูเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำ             และให้คนดูชอบในศิลปะการแสดงชอบในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ตรงนี้คือจุดสำคัญของภาพยนตร์ที่คาดหวังว่าจะทำให้ผู้ชมสนุกและภาพยนตร์นี้มีคุณค่าต่อสายตาผู้ชม

โขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY ไม่ใช่เพียงการเอาโขนมาทำเป็นภาพยนตร์ แต่จะใช้โขนที่เป็นศิลปะประจำชาติ มาสอดแทรกกับภาพเคลื่อนไหวและสร้างมิติให้เสมือนจริง โดยคงอัตลักษณ์ของโขน งานนาฏศิลป์ ศิลปะชั้นสูงที่เป็นมรดกของชาติไว้ โดยจะสอดแทรกอรรถรส ความตื่นเต้นทั้งภาพและเสียงแนวทางร่วมสมัย เป็นอีกก้าวย่างของวิวัฒนาการสำคัญของงานวัฒนธรรม เป็นการผสมผสานที่จะพาเราก้าวไปสู่ศตวรรษใหม่ของงานอนุรักษ์

โขนมีจุดเริ่มต้นจากวิวัฒนาการจากโขนกลางแปลง โขนนั่งราว โขนหน้าจอ โขนโรงใน โขนฉาก โขนชักรอกและโขนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนมาถึงโขนภาพยนตร์ ในรัชสมัยของในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งถ่ายทอดโดยนำความเรียบง่ายของคำว่า หนุมาน White monkey มาใช้เป็นชื่อในการสื่อสารกับภาพยนตร์ชุดนี้ นอกจาก “หนุมาน” ขุนศึกตัวเอกในการดำเนินเรื่องจะเป็น “ลิงสีขาว” เพียงตัวเดียวแล้ว     ยังใช้ชื่อเพื่อแทนความหมายของ “สีขาว” ตามจิตวิทยาของความรู้สึกของสีมาแทนค่า แทนความบริสุทธิ์ สันติภาพ ความสงบ ความดี ความเรียบง่าย และความหลุดพ้น ซึ่งหนุมานตัวเอกจะนำพาผู้ชมไปค้นหาคำตอบและจุดหมายปลายทางนั้นในตอนจบ

สำหรับเสียงร้อง เสียงพากย์ และเสียงเจรจาในภาพยนตร์ฉบับนี้ ให้เสียงโดยนักแสดงของศาลาเฉลิมกรุง               ในทุกบท นอกจากนี้ได้ศิลปินรับเชิญพิเศษ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ มารับบทร้องและบทพากย์ของหนุมาน พร้อมด้วยความพิเศษสุดกับโขนภาพยนตร์ซึ่ง เก่ง ธชย ได้ร้องเพลงแรป (Rap) ถ่ายทอดลงในภาพยนตร์ ซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถเพราะสามารถใช้เสียงได้อย่างหลากหลาย และช่วยส่งอารมณ์ความรู้สึกในการดูโขนภาพยนตร์ได้อย่างอรรถรส ซึ่งจะช่วยดึงความสนใจจากผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ดี