นิทรรศการ “ ln the garden “ โดย ศรีใจ กันทะวัง
ณ Suvannabhumi Art Gallery เชียงใหม่

เป็นนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำมันที่ทำในช่วงปีนี้ทั้งหมด เป็นการบึนทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ที่เกิดจากสวน อยู่ที่แม่แตง ธรรมชาติรอบตัว สัตว์ ทีมีทั้งไก่,แกะ,นกยูง ฯลฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยถ่ายทอดผ่านเทคนิคภาพสีน้ำมัน การใช้มิติความซับซ้อนของสีและพื้นผิว สร้างบรรยากาศพิเศษในตัวงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผสมผสานจังหวะของเส้นและร่องรอยของพื้นผิวที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว

นิทรรศการ “ ln the garden “ โดย ศรีใจ กันทะวัง
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565
ณ Suvannabhumi Art Gallery เชียงใหม่
นิทรรศการเปิด เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป