ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท Great Stars Digital ได้รวบรวมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รังสรรค์ฝีมืออันวิจิตรโดยศิลปินชั้นนำระดับประเทศ จัดเป็นนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีในรูปแบบนิทรรศการ online เพื่อน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

โดยให้ประชาชนสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดได้ที่
Website : www.greatstarsartshow.com  และ  www.greatstarsdigital.com
Facebook : www.facebook.com/GreatStarsArtShow และ www.facebook.com/GreatStarsOfficial
เป็นต้นไป

ชื่องาน : อาบฟ้า อุ้มน้ำ โอบดิน
ศิลปิน: ศ.เกียรติคุณ อิทธพล ตั้งโฉลก
ขนาด : กว้าง 70 เซนติเมตร x สูง 100 เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค และสีน้ำมันบนผ้าใบ
ปี : 2560

Title : Sky-drenched, Water-holding, Clasping soil
Size : Width 70 cm. x Height 100 cm.
Technique : Acrylic and Oil on Canvas
Year : 2017

แนวความคิด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมาย หลายด้านมาอย่างยาวนาน
ทรงบำเพ็ญโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ด้วยขันติธรรม
และด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ พระองค์ท่านทรง “พัฒนาชนบท”
ในรูปแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ
ครอบคลุมไปหมดทุกด้านตั้งแต่บนท้องฟ้า ผืนแผ่นดิน และแหล่งน้ำต่างๆ
ซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ เพื่อให้ราษฎรในชนบท พื้นที่ห่างไกลมีความเป็นอยู่ที่ดี
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวให้ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
และยังเป็นการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ชื่อผลงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศิลปิน ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
เทคนิค สีอะคริลิค ทองคำเปลว บนผ้าใบ
ขนาด 150×200 ซม.

แรงบันดาลใจ
เริ่มจากการที่ได้วาดภาพ ในโครงการ Double Great for Charity กำหนดให้ศิลปินวาดภาพเฉพาะดารานักแสดงให้เป็นผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ในแนวทางของศิลปิน เมื่อราวปี พศ.2556 เมื่อจบโครงการ เห็นว่าตนเองสามารถที่จะวาดรูปเหมือนทั่วไปให้มีความเป็นศิลปะร่วมสมัยได้ จึงอยากวาดภาพบุคคลที่อยากจะวาด ที่ไม่ใช่กาวาดภาพเหมือนทั่วไป จึงเลือกที่จะวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่เก้า แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยได้ตรองอยู่ว่าจะวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระองค์ท่านในช่วงเวลาใด จึงคิดหวนกลับไปถึงวัยเด็ก ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เริ่มเล่นสนุกด้วยการทำบางสิ่งบางอย่างในเชิงหรือกระบวนของศิลปะเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัว ด้วยการนำเอาเหรียญเศษสตางค์ต่างๆ ที่มีพระบรมรูปของพระองค์ท่าน ในแบบนูนต่ำที่ประทับอยู่บนเหรียญหลายอัตรา นำมาสอดรองใต้กระดาษสมุด แล้วเอาดินสอมาขูดขีดถู ปรากฏร่องรอยเป็นภาพขึ้นมาตอนนั้นเกิดความรู้สึกตื่นเต้น เกิดความสนใจและสนุกกับวิธีการนั้น เกิดเป็นความประทับใจเป็นความทรงจำ จึงเป็นที่มาของการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว โดยไปค้นคว้าหาภาพต้นแบบพระบรมฉายาลักษณ์ ที่สร้างเหรียญในสมัยนั้น มาสร้างสรรค์ใหม่โดยตั้งใจวาดภาพเป็นแบบประเพณีไทย ที่แสดงรูปด้านข้าง เน้นเป็นภาพสองมิติ ไม่มีความลึกและลงสีแบนแบน แล้วตัดเส้นแบบจิตรกรรมไทย  เพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทยในแนวประเพณี โดยอาศัยต้นแบบมาจากพระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงกับปวงชนชาวไทย เกินที่จะสรรหาถ้อยคำมาบรรยายให้สมกับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมอบความอุดมสมบรูณ์ความอยู่เย็นเป็นสุข ความเป็นผู้คนที่มีจิตไมตรี ที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริเป็นโครงการต่างๆกว่าสี่พันโครงการ รวมถึงพระราชดำรัสต่างๆให้คนไทยและแผ่นดินไทยภายไต้พระบรมโพธิสมภารแห่ง รัชกาลที่ ๙

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อศิลปิน สมภพ บุตราช
ชื่อผลงาน พระเจ้าแผ่นดิน
ขนาด 210x185cm
เทคนิค ดินบนผ้าใบ

ดินที่นำมาเขียนภาพเป็นดินที่หาได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นดินทราย ดินเหนียว ดินโคลน ฯลฯ ซึ่งมีสีสันขาวเหลืองแดงดำเหมาะที่จะนำมาเขียนภาพเหมือนคนได้เป็นอย่างดี และการเขียนก็ไม่ได้ผสมแต่งเติมสีหรือวัสดุอะไร มีแต่ก็เพียงกาวน้ำเพื่อให้ดินแกะติดกับผ้าใบเท่านั้น เพื่อคงความเป็นธรรมชาติของดินดั่งเดิมใว้ การเขียนภาพพระเจ้าแผ่นดินโดยใช้ดินที่หาเก็บมาจากที่ต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง เหนือ อีสานใต้ จึงได้ความหมายความรู้สึกลึกลงไปในจิตใจต่อพระองศ์ท่านอย่างที่คาดไม่ถึง

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อศิลปิน เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล
ชื่อผลงาน THE THRONE 1
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อศิลปิน เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล
ชื่อผลงาน THE THRONE 2
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อศิลปิน เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล
ชื่อผลงาน THE THRONE 3
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

แนวความคิด
รำลึกถึงการเริ่มต้นของสมัยรัชกาลที่เก้า ที่ท่านได้ผ่านกาลเวลาอันวุ่นวาย และได้ปฎิบัติราชกรณียกิจ จนได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับ เป็นมหาราชของโลก

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง
ศิลปิน ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง
ศิลปิน ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง
ศิลปิน ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง
ศิลปิน ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน  แสงแห่งปัญญาส่องปฐภี
ศิลปิน สุวัฒน์ วรรณมณี
เทคนิค  อะคลีลิค ดินสอดำ สีพาสเทล. ขนาด 45×60.cm

แรงบันดาลใจ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ทรงนำหลักธรรม ทศพิธราชธรรม มาประยุกต์ใช้ในการปกครองและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ ร่มเย็น ผาสุข อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขยิ่งๆขึ้น

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง รัชกาลที่ 9
ศิลปิน วัชระ กล้าค้าขาย
เทคนิค สีชอล์คบนกระดาษ
ขนาด 50×70 ซม.

แรงบันดาลใจ
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และชุดนี้พระองค์มีพระสิริโฉมที่งดงามสง่ายิ่ง

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวงของแผ่นดิน
ศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม
ปีที่สร้าง  2013
เทคนิค ชาโคลบนกระดาษ
ขนาด  30 ×42 เซนติเมตร

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวงของฉัน
ศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม
ปีที่สร้าง  2013
เทคนิค ชาโคลบนกระดาษ
ขนาด  30 ×42 เซนติเมตร

แรงบันดาลใจจากพ่อหลวง
“ความสุขของผมเองที่ได้วาดภาพ พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน ก็คือว่ามีความสุขและไม่รู้สึกเน็ตเหนื่อย  ดังที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ในเรื่องของความเพียร คือสิ่งที่เราทำ ถ้าตั้งใจทำ และมีความเพียรก็จะประสบความสำเร็จ การวาดภาพของพระองค์ผมไม่รู้สึกเน็ตเหนื่อยเลย เหมือนกับที่พระองค์ท่านไม่รู้สึกเหน็ตเหนื่อยต่อการช่วยเหลือผสกนิกรของพระองค์ท่านครับ”

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน Behind Blue Eye
ศิลปิน ธนฤทธิ์  ทิพย์วารี
เทคนิค drawing on sa paper
ขนาด 100x80cm

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน “แสงเงาแห่งพระบารมี”
ศิลปิน ชัชวาล รอดคลองตัน
เทคนิค ปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ
ขนาด 172×148 cm

แนวความคิด
ผมได้นำเทคนิคปากกาลูกลื่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ธรรมดาสามัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จากสิ่งธรรมดาสามัญนี้ ผมนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานวาดเส้นรูปพระพักตร์ขนาดใหญ่จนสำเร็จผลได้ด้วย วิริยะ ความเพียร โดยมีแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ ทรงเป็นแบบอย่างในการเพียรสร้างสรรค์ ความอยู่ดี มีสุขสงบให้ปวงชนใต้พระบารมี โดยมิได้แบ่งแยก ทรงเป็นเสมือน “แสง” ที่ให้ความสว่าง ความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตความหวัง แสงแห่งพระบารมีแผ่ปกคลุม นำความอบอุ่นแก่แผ่นดินและพสกนิกร “เงา” คือร่มแห่งพระบารมีปกเกล้าคุ้มครอง ให้ความสงบร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัย ทรงเป็นทั้งแสงและเงาที่ให้คุณค่าความสมดุลแก่ปวงชนทุกหมู่เหล่า รวมถึงผู้ลี้ภัยต่างถิ่น ต่างภาษา มาพึ่งพระบารมีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ทั้งในยามทุกข์ ได้บรรเทาทุกข์ และยามสุขใ ห้สุขยิ่ง ด้วยพระเมตตาเสมอมา

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน Endless Love
ศิลปิน โยทะกา  จุลโลบล
เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด 80 x 100 cm.

ในหลวงท่านทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ท่านทำแบบเงียบๆ สอนให้เราปิดทองหลังพระเสมอ เพราะความดีที่ทำวันนึงมันจะล้นมาข้างหน้าเอง การเป็นคนยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องประกาศ เพราะมันจะเกิดขึ้นเองจากความดีที่ทำ ดีกว่าแสดงตัวว่าตนเป็นคนดีเพียงแค่ให้คนชื่นชูและบอกว่ายิ่งใหญ่ ในหลวงไม่เคยทำอะไรตามกระแส ไม่เคยบอกให้เรารักท่าน ไม่เคยบอกเราว่าท่านเหนื่อยแค่ไหน แต่ท่านบอกรักเราทุกคนด้วยสิ่งที่ท่านทำให้กับเราทุกคน สำหรับดิฉันแล้วในหลวงเพียงองค์เดียวเท่านั้น ที่ดิฉันจะเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ ในหลวงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะความดีที่ทำมา 70 ปีไม่ใช่แค่ 7 วันหรือ 7 ปี.. ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน: มหาราชแห่งความพอเพียง
ศิลปิน: ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
ขนาด: 90×100 cm
เทคนิค:สีน้ำมันและอะครีลิคบนผ้าลินิน

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน “ดั่งแสงสุริยา 2”
ศิลปิน มานิตย์ ศรีสุวรรณ์
เทคนิค อะครีลิค บน ลินิน
ขนาด 80×100 ซม.

แนวคิด
“สำหรับผม พ่อเปรียบเสมือน แสงสุริยา แสงจากดวงตะวันแรกในรุ่งเช้า และ แสงสุดท้ายอันเจิดจรัสในยามเย็น”

> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<