ผองไทยทั่วหลั่งแล้ว น้ำตา
สูญสิ้นแล้วองค์ราชา ผู้ยิ่งใหญ่
พนมมือกราบแทบพื้น แผ่นดินไทย
ขอส่งพระทรงชัย สู่สรวงสวรรค์วิมาน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

——————————–
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เกรทสตาร์ ดิจิตอล จำกัด