นิทรรศการ Reflection of the Spirits (Curate by VS Gallery)
โดย ศิลปิน สิทธิ์วุธ ยาวิชัย

ตั้งแต่โบราณกาลธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดสรรพชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ รวมไปถึงมนุษย์เราเอง ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในแทบทุกๆ มิติของชีวิต ทั้งทางด้านความสุขทางกายจากการตั้งรกรากถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ไออุ่นจากผืนดินและแสงแดด อากาศให้ได้สูดหายใจ พืชพรรณธัญญาหารเพื่อประทังความหิวกระหาย จนไปถึงสมุนไพรบางชนิดที่หาได้จากในป่าเท่านั้นเพื่อเยียวยาความเจ็บไข้ และด้านของความสุขทางใจ จากการได้ซึมซับจากความงามความร่มเย็นของป่าไม้ แสงระยิบระยับในเกรียวคลื่นทำให้รู้สึกถึงการผ่อนคลาย เป็นสิ่งที่โยงใยและเกี่ยวพันกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

จุดเริ่มของนิทรรศการนี้เกิดจากการที่สิทธิ์วุธ ยาวิชัย ได้ตั้งคำถามถึงรากของศิลปะที่ตนทำ ย้อนไปไกลกว่าประวัติศาสตร์ศิลปะไทยดั้งเดิม และตระหนักว่ากระจกนั้นสามารถสืบที่มาไปถึงเม็ดทรายในธรรมชาติ ที่หลอมและปรุงแต่งเป็นสีสันด้วยแร่ธาตุต่างๆ จนกล่าวได้ว่า ธรรมชาตินั้นไม่เคยถูกแยกจากมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียว นิทรรศการ Reflection of the Spirits ที่ท่านชมอยู่นี้เล่าถึง แสงที่สะท้อนจากกระจกสีที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว ที่เปลี่ยนไปตามมุมองศาทางสายตาของผู้ชม สุนทรียภาพที่ผู้เฝ้ามองแต่ละคนมีต่อภาพอาจหลายหลาก จนยากที่จะอธิบายแทนกันได้ ศิลปินเปรียบเทียบแสงสีที่สะท้อนจากชิ้นผลงาน กับประสบการณ์ของแต่ละคนต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อย่างธรรมชาติ ที่หลายครั้งเราแต่ละคนอธิบายไม่ได้ด้วยคำพูด แต่เราต่างแยกขาดจากความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้

ผลงานใน Reflection of the Spirits มุ่งเน้นการนำเสนอวัสดุกระจกสีของช่างศิลป์ไทย โดยการหยิบยืมและคลี่คลายกระบวนการของช่างโบราณมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบของผลงาน สะท้อนผ่านวิวัฒนาการของเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน ที่มนุษย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ศิลปะทุกชิ้นเล่าเรื่องราวของแสงสีที่พบเห็นตามธรรมชาติ ตั้งแต่แสงสะท้อนจากมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล ไปสู่ผืนป่าซึ่งต้นไม้แต่ละต้นนั้นมีความหมาย และนำพาผู้ชมไปให้ลึกเพื่อพบกับตัวแทนของธรรมชาติที่ใกล้ชิดเราที่สุดในทุกวันนี้ นั่นคือพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่ดับความหิวกระหายแก่มนุษยชาติได้ เพื่อบอกเล่าถึงความสำคัญของทุกสรรพสิ่งรอบตัวที่เราควรเคารพและยินดีต่อการมีอยู่ และไม่ควรมองข้ามการเกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม…แม้แต่วันเดียว

นิทรรศการ Reflection of the Spirits (Curate by VS Gallery)
โดย ศิลปิน สิทธิ์วุธ ยาวิชัย
จัดแสดงระหว่างวันที่ 6-31 ตุลาคม 2565 ที่ iconsiam ชั้น1 iconluxe zone
พิธีเปิดวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00 น.