งานแถลงข่าวโครงการคนบ้านเดียวกัน ลายกนก ยกสยาม
ตอน คนบ้านเดียวกัน Hometown Stay The Reality

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 – 15.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1