ขอเชิญชมนิทรรศการ “พุทธศิลปกรรม” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 ณ ICONSIAM กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรม” โดย หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 ในเวลา 10.00 – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัดนี้ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อย ควรค่าต่อการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบนิทรรศการศิลปกรรม ร่วมกับผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ และ คณาจารย์ประจำหลักสูตร อาทิ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร: 053 917 897 ต่อ 8035 (ขวัญนภา) และ 8037 (ศตวรรษ)
Facebook: Buddhist Art MFU ✨