เปิดตัวผลงานประติมากรรมศิรคณปติ โดยอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายนที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวผลงานประติมากรรมศิรคณปติ โดยอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อมูลนิธิช่างเถิดโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการ ณ ห้องจัดแสดงภาพ Great Stars ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักสะสม ผู้ใจบุญรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงแห่งวงการศิลปะเป็นจำนวนมาก นอกจากผู้สนับสนุนจะได้รับผลงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าแล้วยังจะได้รับใบ certificate ภาพพิมพ์แกะไม้โดยอาจารย์จักรี คงแก้วรายได้หลังจากหักค่าใช้ สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาในมูลนิธิช่างเถิด

ประติมากรรมศิรคณปติ
ศิรคณปติ
ศิร , ศิระ
แปลว่า
หัว, ยอด, ด้านหน้า
ส่วนบนเหนือสุด

คณปติ
คำว่า คณปติ เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระคเณศ แปลว่า จ้าวแห่งคณะ ในที่นี้จะหมายถึงบริวารของพระศิวะ ได้แก่ พวกภูต ยักษ์และคนแคระทั้งหลาย หรือจะหมายถึง “กลุ่มคน” หรือเผ่าก็ได้ หากจะตีความในทางโบราณคดี

สามารถตีความได้ตามแต่ ทัศน-คติ ของแต่ละบุคคล

ติดต่อสอบถามได้ทางเพจ Great Stars Art Meri