Monday, March 27, 2023

22309057_10210419242742753_2053989308451669186_n

Most popular

WOMEN​ IN​ LOVE.​ ART​ EXHBITION​

วันแห่งความรัก​ 14​ กุมภาพันธ์​ 63​ เตรียมพบกับ​ WOMEN​ IN​ LOVE.​ ART​ EXHBITION​ นิทรรศการกลุ่มครั้งแรกของ​7ศิลปินสาว​7​เทคนิคที่รวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงาน​ด้าน​จิตรกรรม​ ประติมากรรม​ เทคนิคผสม​ และ​สื่อผสม​ซึ่งเป็นผลงานอันเปี่ยมล้นด้วยอัตลักษณ์และจิตวิญาญกว่า70ชิ้นเพื่อค้นหาและแสดงออกถึงความหมายของความรัก... ณ.เฮือนศิลป์ใจ๋ยอง​ ร้านอาหารพื้นเมืองเฮือนใจ๋ยอง เวลา 17.00​ น​ เป็นต้นไป ...
error: Content is protected !!