กรุงเทพฯ, วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 – MOCA BANGKOK ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย “นักตีความ” 

นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายที่รวมเอาผลงานกลุ่มศิลปินภาพถ่ายมากความสามารถ 70 ท่านมาจัดแสดง เนื่องในโอกาสเปิดทำการครบรอบ 10 ปีของโมค่า แบงค็อก ภัณฑารักษ์ อัครา นักทำนา

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 25 กันยายน  2565 ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 และ 2 ชั้น G MOCA BANGKOK

ในขณะที่ผู้คนในโลกปัจจุบันเหมือนลอยคว้างกลางมหึมาพายุของชุดความคิด ชุดความเห็น หมุนวนเป็นเกลียวพัดกระเด็น ไปมาจนไม่อาจประคองตัวอยู่บนจุดยืนของตนได้ หากแต่ผู้ที่เป็นศิลปินที่เฝ้ามอง และ เก็บเกี่ยวสภาวะเหตุการณ์ยามเมื่อมันผลิดอกออกผล เพาะบ่มความคิด-ตีความบน จุดยืนของตน เมื่อสุกงอมได้ที่จึงเผยชุดความคิดออกมาเป็นงานศิลปะอันแหลมคมและมีคุณค่าไม่สาบสูญเหมือนผงคลีเหล่านั้น

การตีความ คือ การให้ความหมายหรืออธิบาย ซึ่งเป็นไปเพื่อให้บุคคลอื่นทราบความหมายของถ้อยคำหรือข้อความนั้น ๆ เรื่องของการให้ความหมายเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล การตีความถือเป็นความคิดเห็นที่แต่ละบุคคลใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองมาเป็นเลนส์ในการมองและให้ความหมายความหมายจึงไม่มีผิดหรือถูก

นิทรรศการ “นักตีความ” คือ การเฉลิมฉลองพลังของการตีความจากศิลปินภาพถ่าย ชาวไทยหลากหลายที่มา ทั้งใหม่เก่าต่างตกผลึกกับปรากฏการณ์สังคมโดยรอบหรือภายในสภาวะจิตใจตนเอง ผลิตออกมาเป็นชุดภาพที่แผ่แรงสั่นสะเทือนออกไปดังคลื่นนํ้ากระทบฟากฝั่งไกลโพ้น ทั้งยังเป็นดั่งหมุดเหล็กสลักข้อความอันสําคัญให้สาธารณชนได้รับรู้เรื่องราวที่บังเกิดขึ้นและได้ต่อยอดสืบสานไม่ให้ชุดความคิดเหล่านั้นดับหายไปพร้อมกับ คลื่นกาลเวลา

นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย “นักตีความ” จัดแสดงผลงานของศิลปินภาพถ่ายมากความสามารถรวม 70 ท่าน ผลงานที่นำมาจัดแสดงกว่า 300 ชิ้น นิทรรศการครั้งนี้นำทุกคนเข้าสู่โลกจินตนาการของศิลปิน ทั้งรูปลักษณ์และเนื้อหา สะท้อนถึงการตีความ และการรับรู้ของศิลปินทั้งคู่ที่มีต่อชีวิตและสังคม โดยรูปแบบของงานนำเสนอเป็นงานศิลปะภาพถ่าย ผ่านมุมมองและความสามารถเฉพาะบุคคลของช่างภาพ

ศิลปินช่างภาพ 70 ท่าน:
กมลลักษณ์ สุขชัย, กฤติพงศ์ ฐิติธนากุล, กันต์รพี โชคไพบูลย์, กำธร เภาวัฒนาสุข, กิตติพันธ์ จงนำชัยสกุล,        กิติ กิตติพงศ์สถาพร, กึกก้อง ถิรธำรงเกียรติ, เกริกบุรินทร์ เกิ้งบุรี, ไกรวิชญ์ ตั้งสมบูรณ์, คัทลียา จารุทวี,คิด เบญจรงคกุล, ชนิภา เต็มพร้อม, ชัยโรจน์ มหาดำรงค์กุล, ชาคริต ลีลาชูพงศ์, ชาติฉกาจ ไวกวี,ณัฐ ประกอบสันติสุข, ณัฐธยาน์ ไทยเดชา และแดเนียล อูเอเต, ณัฐวุฒิ เตจา, ดาว วาสิกศิริ,ติ๋ม พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์, ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์, ทอม โพธิสิทธิ์, เทพรักษ์ จันทร์อำนวยชัย, ธาดา วาริช, ธำมรงค์ วนาฤทธิกุล, นรภัทร คำมาด, นาฏนดา สุขจันทร์เทาะ, นาราภัทร ศักธรทรัพย์,บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, ปฏิภัทร จันทร์ทอง, ปริวัฒน์ อนันตชินะ, ปิยทัต เหมทัต, ผ้าป่าน สิริมา ไชยปรีชาวิทย์, พงศธร บุญโต, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล, พัดชา กิจชัยเจริญ,พัทธ์ธีรา(ธนาเศรษฐอังกูล), พิชญ์ภูมิ สุวรรณปรีชา, พิทยา นนทเปารยะ, พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์,พุฒิธร พรหมดวง, ภูมิภัทร อุษาประทุมบาน, ภูวดล แสงวิเชียร, มิติ เรืองกฤตยา, ยศธร ไตรยศ,รชฏ วิสราญกุล, แรมมี่ นารูลา, วรรนธนี อภิวัฒนเสวี, วรุณ เกียรติศิลป์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์,วสันต์ ผึ่งประเสริฐ, ศักรินทร์ สุทธิสาร, ศิรวิทย์ คุววัฒนานนท์, โศภิรัตน์ ม่วงคำ, สถิต ขาวผ่อง,สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, สาธิตา ธาราทิศ, สิทธากร  สังขบูรณ์, สิทธิชัย ไม้คู่แผ่นดิน, สุดภูไพร หวังภูกลาง, สุรชัย แสงสุวรรณ, สุวรรณ บัณฑิต, หรั่ง (สุรศักดิ์) อิทธิฤทธิ์, อนวัช เพชรอุดมสินสุข, อลิซ วิชช์โชติ,อัครา นักทำนา, อัษฎาวุธ บุญฤทธิ์ศักดิ์, อิศรา บูรณสมภพม เอกรัตน์ ปัญญะธารา และ RQ777