เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา คณาจารย์ นักศึกษา สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์เทา พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

โดยมีอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐศิลปินชื่อดังระดับประเทศเป็นผู้ก่อตั้ง ให้การต้อนรับ โดยหอศิลป์แห่งนี้มีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่อแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์ ทั้งด้านสุนทรียภาพและทักษะเชิงสร้างสรรค์ หอสีเทาตั้งอยู่ณอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่โดยจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปี ๒๕๖๖