นิทรรศการ “งานเล็ก ศิลปินใหญ่…THAITHAPVE THE MASTER MINIMAL 2023”

ห้ามพลาดกับนิทรรศการไทยเทพ 2565 กับนิทรรศการ “งานเล็ก ศิลปินใหญ่…THAITHAPVE THE MASTER MINIMAL” ที่รวบรวมผลงานขนาดเล็กแต่ทรงคุณค่าของของศิลปินระดับเทพ อาทิศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับมาสเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์พิชัย นิรันต์, อาจารย์ธงชัย รักปทุม, อาจารย์สมศักดิ์ เชาน์ธาดาพงศ์, อาจารย์สมภพ บุตราช, อาจารย์วสันต์ สิทธิเขตต์, อาจารย์เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง, อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อาจารย์ธีระวัฒน์ คะนะมะอาจารย์อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน, อาจารย์วรสันต์ สุภาพ, อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง, อาจารย์พรชัย ใจมา, อาจารย์ชัชวาล รอดคลองตัน, อาจารย์ประสิทธิ์ อัครวัฒนาศิริ, อาจารย์อาจารย์ทีฆวุฒิ บุญวิจิตร และ วิษณุพงษ์ หนูนันท์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความตั้งใจ เพื่องานครั้งนี้โดยเฉพาะ

ความท้าทายของนิทรรศการในครั้งนี้คือการทำงานภายใต้การจำกัดของพื้นที่แสดงและพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน
แต่อุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการสร้างผลงานอันทรงคุณค่า แต่มันคือความท้าทายขีดจำกัดและความสามารถของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน Masterpiece เพราะเราเชื่อว่าคุณค่าของงานศิลปะไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ด้วยขนาดแต่คุณค่าของงานศิลปะมาจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างผลงานระดับ Masterpiece ของศิลปินและตัวของศิลปินซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินระดับ Master และศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ

” คุณค่าของงานศิลปะอยู่ที่ความตั้งใจและตัวของศิลปิน”

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องจัดแสดงภาพ Great Stats สุขุมวิท26

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิช่างเถิด, Great Stars Art Merit, และ Great Stars Art Show
โทร. 097-1688142, 0904136761