ชวนชม “สำรับชาติพันธุ์” และ “มันนิ – ใต้ป่าภูผาเพชร” 2 สารคดีเปิดบันทึกวิถีชาติพันธุ์พื้นเมืองที่เผชิญความท้าทายกับกติกาโลกสมัยใหม่ อนาคตพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใด ในวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ความเข้าใจนี้จะช่วยขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ได้ 
.
เนื่องในวาระวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ “The Active” ไทยพีบีเอส ชวนดูสารคดี 2 เรื่อง: “สำรับชาติพันธุ์” และ “มันนิ – ใต้ป่าภูผาเพชร” เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจปัญหาและสถานการณ์ที่ชนเผ่าพื้นเมืองในไทยประสบอยู่ ตลอด จนยอมรับตัวตน อัตลักษณ์ คุณค่าวิถีวัฒนธรรมของพวกเขา รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ชนเผ่าพื้นเมืองประสบอยู่อย่างจริงจัง
.
🗓 วันที่ 6 สิงหาคม 2565
🎬 สารคดี “สำรับชาติพันธุ์” เวลา 15.00 – 16.00 น.
และร่วมวงเสวนา “จากสำรับชาติพันธุ์ สู่ความมั่นคงอาหารคนเมือง” เวลา 16.00 – 17.30 น.
โดย: อรวรรณ หาญทะเล, สุพจน์ หลี่จา, อภินันท์ ธรรมเสนา, สุริยันต์ ทองหนูเอียด, มานพ คีรีภูวดล, พัฒนะ จิรวงศ์
ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล


.
🗓 วันที่ 7 สิงหาคม 2565
🎬 สารคดี “มันนิ: ใต้ป่าภูผาเพชร” เวลา 11.00 – 12.00 น.
และกิจกรรมเสวนา “มุมคนนอก มองมันนิ ทางที่เลือกไม่ได้” เวลา 12.00 – 12.30 น.
โดย: รศ.พันธุ์ทพิย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
ดำเนินรายการ โดย บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล
.
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 #หอศิลปกรุงเทพฯ
.
📌 ลงทะเบียนล่วงหน้า สำรองที่นั่ง
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 | เวลา 15.00 – 16.00 น.
สารคดี “สำรับชาติพันธุ์” https://forms.gle/71aTPxT5SPjGUPao8
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 | เวลา 11.00 – 12.00 น.
สารคดี “มันนิ: ใต้ป่าภูผาเพชร” https://forms.gle/ja2FwdC9W68FApou9
.
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมอื่น ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3brD77g