นิทรรศการศิลปะการกุศล เพื่อผู้พิการด้านสติปัญญา
“จากล้านนาสู่..มหานคร “

นิทรรศการศิลปะจากกลุ่มศิลปินเชียงใหม่ล้านนา
น้ำใจหนึ่งเดียวรวมผลงานสัญจรสู่มหานคร เพื่อบอกเล่าถึงธรรมชาติ ความสุข ความอิ่มเอมธรรมชาติจากล้านนา
ผ่านผลงานศิลปะสร้างสรรค์ต่างรสชาติ ต่างท้องถิ่น ต่างจินตนาการหลากหลายอารมณ์
ให้รสชาติแสนอร่อย เป็นแกง”โอ๊ะ” สุดล้ำ

สายชล ช่วงบุญศรี
วราพงศ์ ธิชูโต
รังสรรค์ วังสาร
ปราณี แซ่ว้าน
วิเชียร ปั้นคำ
สักดิ์สิทธิ์ จิรภาไพโรจน์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดศิลปกรรม เพื่อผู้พิการด้านสติปัญญา
“จากล้านนาสู่..มหานคร “

@ โอลด์ทาวน์ แกลเลอรี่ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 16.00 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ 17.00-20.00 น.
(สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุนหภูมิ
ณ จุดลงทะเบียน)