นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ภายใต้ชื่อ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
เวลา 18.00 น.
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธี

ซึ่งรูปแบบการจัดงาน โดยการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บริเวณด้านหน้าทางเข้าต้อนรับด้วยฉาก หนุมานอมพลับพลา ฉากสำคัญของการแสดงโขน
เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ
ส่วนที่ 2 การจําลองห้องโถงให้เสมือนฉากการแสดงโขนบนเวที ตอน ยกรบ เป็นการปะทะทัพ
ระหว่างฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง รวมถึงการออกแบบฉาก พร้อมแสง สี เสียง
ส่วนที่ 3 การสาธิตงานช่าง และงานฝีมือของศิลปะทุกแขนง อาทิ การสาธิตการจัดทำเครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับ งานปัก งานทอ รวมทั้ง การสาธิตการจัดทำหัวโขน จัดแสดงงาน
จิตรกรรมและประติมากรรม
ส่วนที่ 4 การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในตอนสำคัญ เช่น ตอนนางลอย ตอนหนุมานรบอังกาศนะไล ตอนทศกัณฐ์ลงสวน
ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา โดยนักแสดงจากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญชมนิทรรศการและกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ “โขน”ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ภายใต้นิทรรศการ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With love for the Nation” เต็มอิ่มกับนิทรรศการ และความประทับใจกิจกรรมการแสดงโขนสาธิต องค์ประกอบฉาก และบันทึกการแสดงโขนใน ตอน จองถนน ศึกมัยราพณ์ พรหมาศ พิเภกสวามิภักดิ์ และสืบมรรคา พร้อมด้วยกิจกรรมการสาธิตการปักผ้าและการทำหัวโขน องค์ความรู้อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนไทย

โดยในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.
ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมทุกภาคส่วนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในโซนที่ 3
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้นิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2
และ ห้องออดิทอเรียมชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

เพิ่มเติม https://www.rcac84.com/