สวธ. จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว สปป. ลาว

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดย กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา มูลนิธิจิตร บัวบุศย์ และสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว จัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้คณะผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.คำสุก แก้ววงซาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ คณะผู้แทนของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และศิลปินจากทั้งสองประเทศ เข้าร่วมงาน

การจัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานศิลปะ กิจกรรมสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะระหว่างศิลปินไทยและลาว จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ คน คณะศิลปินไทย นำโดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๐ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๖ และครุศิลปินที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงผู้มีผลงานดีเด่นจากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ และครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ โดยหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับคณะศิลปินลาว นำโดย นายคำสุก แก้วมิ่งเมือง ศิลปินแห่งชาติลาว นายมาย จันดาวง ศิลปินแห่งชาติลาว นายมิก สายลม นายหงสา โคดสุวัน และศิลปินที่มีชื่อเสียงของลาว ฯลฯ  โดยศิลปินทั้งสองประเทศได้ใช้สถานที่สำคัญของเมืองเวียงจันทน์และบ้านศิลปินลาวเป็นพื้นที่ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกัน เพื่อสานสัมพันธ์อันดี สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป

 

โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าชมงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว ผ่านช่องทาง Facebook fanpage “Royal Thai Embassy, Vientiane” และเว็บไซต์ https://vientiane.thaiembassy.org/home/ สำหรับประชาชนทั้งไทยและสปป.ลาวที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถเดินทางไปที่ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว ณ กรุงเวียงจันทน์ ในวันและเวลาดังกล่าว หรือติดตามข่าวสารอื่น ๆได้ทาง www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม