นิทรรศการศิลปกรรม
“มองข้ามเส้นขนาน / OVER THE PARALLEL”

โดยนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น 59 (จบการศึกษาปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2550)
Art Exhibition by Alum of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University ( BFA Graduated Year of 2007)

เปิดนิทรรศการ / Opening Reception
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
Friday 19 August 2022, 6 pm.

จัดแสดงนิทรรศการ
11 – 26 สิงหาคม 2565
ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ
เปิดทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
หยุดทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เเละนักขัตฤกษ์

11 – 26 August 2022
at PSG Art Gallery,
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,
Silpakorn University, Wang Tha Phra, Bangkok
Monday – Friday, 9 am. – 4.30 pm.
Closed on Saturday – Sunday, and Public Holidays