Sunday, November 27, 2022

Front Photo

Most popular

นิทรรศการ THE CONQUER นิทรรศการเดี่ยว โดย วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจจการ

นิทรรศการ THE CONQUER นิทรรศนะเดี่ยว โดย วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจจการ นิทรรศการ THE CONQUER นิทรรศนะเดี่ยว โดย วีระพงษ์ ศรีตระกูลกิจจการ หรือ อายิโน๊ะ ครั้งนี้เป็นคอลเลกชันภาพวาดสีน้ํามันขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของโลกและชีวิตที่กําลังเปลี่ยนแปลง ซับซ้อน หลากหลาย ซึ่ง วีระพงษ์ เชื่อว่าภายใต้หลายสิ่งหลายอย่างมีความจริงซ่อนอยู่ ความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แม้เวลาผ่านไปนาน...
error: Content is protected !!