งานประมูล “Great Stars Charity 2017”

จัดแสดงภาพ : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ โซน Gallery ชั้น 23

ประมูลภาพ : วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ห้อง M4 ชั้น 23

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

////////////////////////////////////////////////////

สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ

*รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้การกุศล

 

ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดงในงาน

(