“ตาลปัตร” ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย
ว.วชิรเมธีโชว์ภาพ 3 ศิลชินแผ่นดินล้านนา ช่วยสร้างรายได้เข้าเมือง พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
ผู้ก่อตั้งศูนย์ วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงรายกล่าวว่าตาม ที่กระทรวงวัฒนธรรม
โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ จ.เชียงราย ศิลปินเชียงราย และ
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดโครงการ “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียน
นาเล่ เชียงราย 2023” ในช่วงเดือน ธ.ค.2566- เม.ย.2567 เป็นการรามพลังทุกภาคส่วนที่มุ่งใช้ศิลปะสื่อสารสร้างการรับรู้ จ.เชียงรายทุกมิติ

ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว บุคคลสำคัญ แหล่งเรียนรู้ อาหาร วิถีชีวิตคน ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งจะดึงดูดให้คนทั่วโลกมีความสนใจอยาก มาเที่ยวเมืองไทยและ จ.เชียงราย พระเมธีวชิโรดมกล่าวอีกว่า อีกหนึ่งความนำสนใจของการสร้างงาน ศิลปะครั้งนี้ คือ การจัดทำตาลปัตรที่สื่อสาร ถึงานไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023 โดยเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ ผลงานของนายเจริญ มาบุตร ที่ประกอบด้วย ฝบ้านขาว วัดร่องขุ่น โดยมี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
บ้านดำ นางแล โดยมี อ.ดวัลย์ ดัชนี และวิหารดิน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน มีอาดมาอยู่ใน ตาลปัตร ซึ่งทั้ง 3 สถานที่ 3 บุคคล หรือ 3 ศิลปิน แผ่นดินล้านนาเป็นตัวแทนของผู้สร้างสรรค์ศิลปะ โดยใช้พุทธศิลป์เป็นแกนหลักในการสร้างวัด ขณะที่ 3 สถานที่ ถือเป็นสามเหลี่ยมทางจิตวิญญาณของ จ.เชียงราย

โดยการจัดงานครั้งนี้ใด้มีศิลปินเชียงราย กว่า300 ชีวิต ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยให้เหนียวแน่น ิทำงานศิลปะร่วมกับศิลปินจากทั่วโลก พร้อมผลักดัน งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ให้เป็น ที่ประจักษ์และยิ่งใหญ่ “ที่ไร่เชิญตะวัน

จะเปิด โอกาสให้ศิลปินทั่วโลก นำผลงานมาจัดแสดง ซึ่งอาดมามีความยินดีที่ จะสนับสนุนงานนี้ให้บรรลุผล และดีใจแทนชาวเชียงรายที่จะได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือน มาเยี่ยมชมงานศิลปะ เป็นโอกาสที่ชาวเชียงรายจะได้นำเสนอ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม สู่สายตา ของชาวโลก ถือเป็นการจารึกประวัติศาสตร์วงการ ศิลปะไทย และวงการศิลปะของโลก และอานิสงส์ ที่ชาวเชียงรายจะได้รับคือเศรษฐกิจจะดีขึ้นตลอด
ทั้งปี” พระเมธีวิชิโรดมกล่าว.