เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัท Great Star Digital ผู้ผลิตรายการ Great Art Show รายการศิลปะที่ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD 30 ได้นำทีมสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรบริหารการจัดการความมั่นคงขั้นสูง ชมรม วปอ.มส (มั่นคงสูงสุด) ชมนิทรรศการ ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์ และ นิทรรศการ crossover 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

โดยมีอาจารย์สืบแสง แสงวชิระภิบาล ภัณฑารักษ์และหัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการพาชมและบรรยายและให้ความรู้ในนิทรรศการ crossover 2 รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคาที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในนิทรรศการปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์ ของอาจารย์ทวี รัชนีกรเช่นกัน


โดยนิทรรศการ Crossover 2 เป็นนิทรรศการรวบรวมสุดยอดผลงานศิลปะสมัยใหม่ที่หาชมได้ยาก จากคลังสะสมศิลปะขององค์กรและนักสะสมไทย
ทวี รัชนีกร : ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์”  นิทรรศการ รวบรวมผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม ผลงานของอาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2548  ผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนปัญหาสังคม แสดงอุดมการณ์อันแน่วแน่  ทุกผลงานเปรียบเสมือนอัตชีวประวัติ ที่บันทึกเรื่องราวชีวิตของศิลปิน และขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนจดหมายเหตุ บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทย

โดยนิทรรศการทั้งสอง จะจัดแสดงถึงจนถึงวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร