เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565
เวลา 16.30 น.

ได้มีการเปิดงาน ศิลปะเพื่อสายน้ำ โดยศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยทั้งนี้มี นายบุญชัย เบญจรงคกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี
นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ พร้อมทั้งกล่าวตอนรับ
พร้อมด้วยศิลปินและแขกผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” เป็นการรวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจากการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำ ทั้งการล่องเรือสำรวจคลองย่านคลองฝั่งธน เช่น คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) บางกอกน้อย คลองชักพระ คลองด่าน คลองบางขุนเทียน คลองมอญ และแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนวัดและชุมชน ต่าง ๆ เช่น ชุมชนกุฎีขาว มัสยิดบางหลวง วัดอินทารามวรวิหาร วัดจันทารามวรวิหาร วัดราชคฤห์วรวิหาร ฯลฯ

โดยกลุ่มศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย จำนวนผลงาน 137 ชิ้น ศิลปิน 64 คนซึ่งได้สืบสานเจตนารมณ์ของโครงการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” เพื่อให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าความงามของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมไทย และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่โลกกำลังเผชิญ ดังเช่นแนวทางที่ท่านศาสตราจารย์ เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ล่วงลับ และโครงการ ตาวิเศษ ได้ริเริ่มไว้

ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2565 และร่วมการลงนามความร่วมมือ (mou) ระหว่างกลุ่มจิตรกรไทย กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

โดยนิทรรศการ ฯ เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.-19.00น. บริเวณ ชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 5 และพื้นที่ U Gallery ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
(ทั้งนี้หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)