นิทรรศการ แด่คนที่ยังอยู่ (The Leftovers) โดย ‘แพร’ พัชราภา อินทร์ช่าง Pare Patcharapa Inchangภัณฑารักษ์ กิตติมา จารีประสิทธิ์

ความทุกข์ทรมานที่สุดของการจากลา หาใช่ความตายของคนรัก แต่เป็นการที่ใครคนนั้นถูกทำให้สูญหาย และคุณได้แต่เฝ้าคอยอย่างไม่อาจทราบชะตากรรม

‘แด่คนที่ยังอยู่’ (The Leftovers) นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่สองของ ‘แพร’ พัชราภา อินทร์ช่าง นำเสนอผลงานจิตรกรรมบนกระดาษและผืนผ้าใบที่ถูกวาดขึ้นด้วยผงฝุ่นของเถ้าถ่านโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย จนเกิดเป็นร่องรอยของคราบ ผลงานชุดนี้ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากบทหนึ่งในหนังสือรวบรวมเรื่องสั้นชุด ‘รักในลวง’ ของ จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์ ในบท ‘ลอก’ เรื่องเล่าของหญิงสาวผู้พยายามจะลืมคนรักที่สาบสูญไปอย่างเป็นปริศนา ด้วยการลอกคราบผิวหนังของเธอเอง กระนั้นเศษซากจากผิวหนังของเธอก็กลับก่อเกิดเป็นตัวตนใหม่ของผู้ที่เคยสูญหาย แพรผสมผสานเนื้อหาในเรื่องสั้นเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัวในอดีต หยิบยกเอาประสบการณ์ความรู้สึกสูญเสีย ความรู้สึกของการที่ถูกทิ้งไว้ให้อยู่เบื้องหลัง รอคอยการกลับมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และยากที่จะลืมเลือน

ศิลปินเชื่อว่าการรอคอยนั้นเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ ที่ไม่เพียงเกิดขึ้นกับตัวเธอในระดับปัจเจกเท่านั้น แต่บางคราวก็เป็น ‘ความทรงจำร่วม’ (collective memory) ของคนในสังคม ดังเช่นเหตุการณ์บังคับให้สูญหายของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศไทย ผลงานของเธอเป็นดังภาพแทนของความโศกเศร้า ความเจ็บปวดของญาติมิตรที่ต้องรอคอยอยู่ในพื้นที่ ๆ เต็มไปด้วยความทรงจำของคนที่พวกเขารัก ที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยไม่อาจทราบได้ว่าคนที่เขารักนั้นอยู่ที่ใด จะยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่

คราบของผงฝุ่นเสมือนคราบความทรงจำที่ก่อรูปเป็นเรือนร่าง กลุ่มเงา และบางส่วนของร่างกายถูกนำเสนอในรูปแบบมุมมองของภาพแบบระยะใกล้ ที่กรอบให้เห็นเพียงบางส่วน รูปทรงเหล่านี้เป็นดังเศษเสี้ยวความทรงจำที่ก่อให้เกิดความระลึกและคิดถึงบุคคลที่สูญหาย บางส่วนของร่างกายชวนให้นึกถึงสัมผัสของสายใยการมีชีวิต ขณะเดียวกันก็ต้องทนทุกข์ในห้วงแห่งความคิดถึง การประกอบสร้างความหวัง เพื่อสุดท้ายมันจะค่อย ๆ ผุกร่อน และถูกทำลายลงตามกาลเวลา คล้ายเป็นการติดอยู่กับอดีตที่ใครคนนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวต่อไป

เหล่านี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในประเทศที่รัฐคอยกล่อมเกลาหรือฝังหัวให้ประชาชนเข้าใจว่าชีวิตคนคนหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากฝุ่นผง และผู้ที่มีความเห็นที่แตกต่างก็ถูกบังคับให้สูญหายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ราวกับเป็นการวนย้ำความรู้สึกเจ็บปวดแก่ญาติผู้สูญหายอย่างไม่มีวันจบ
เกี่ยวกับศิลปิน

‘แพร’ พัชราภา อินทร์ช่าง (เกิด พ.ศ. 2527) ศิลปินหญิงที่พำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภูมิหลังเป็นนักออกแบบกราฟิกและปัจจุบันทำงานด้านทัศนศิลป์เป็นหลัก เธอใช้กระบวนการวาดเส้นเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างงานโดยสะท้อนภาพมุมมองลักษณะภาพแบบภาพยนตร์ ในปี พ.ศ. 2549 แพรจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงานของเธอได้รับการจัดแสดงในหลากหลายพื้นที่ศิลปะทั่วประเทศไทย
.
นิทรรศการ แด่คนที่ยังอยู่ (The Leftovers) โดย ‘แพร’ พัชราภา
วันที่ 9 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ วีเอส แกลอรี VS Gallery