ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
โดย พินิตย์ พันธประวัติ
2 สิงหาคม – 11 กันยายน 2565
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะโลหะ (Engraving) โดย พินิตย์ พันธประวัติ ศิลปินภาพพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะสลักภาพพิมพ์โลหะ อดีตช่างแกะสลักแม่พิมพ์ธนบัตรผู้มีประสบการณ์จากการสร้างงานแม่พิมพ์ธนบัตร ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 – 2558
นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” จัดแสดงผลงานภาพพิมพ์ภาพพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 นอกจากนั้นยังมีภาพพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้เป็นที่เคารพรักเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอีกหลายพระองค์ ผลงานทุกชิ้นได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความละเอียดลออ ประณีตบรรจง ผ่านกลกระบวนของการแกะสลักแม่พิมพ์โลหะซึ่งเป็นงานที่ยากและต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างยิ่งยวด พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในภาพทุกพระองค์ล้วนทรงสง่างามสมพระบารมี ลวดลายเส้นสายที่ศิลปินบรรจงถักทอร้อยเรียงสร้างสีสันเป็นรูปทรงอันงดงามเหมือนจริง แสดงให้เห็นถึงความเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีที่ศิลปินมีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art
Line ID: ardelgallery / IG: ardel.gallery

Under the Auspices of the Chakri Dynasty
By Pinit Phantaprawat
August 2 – September 11, 2022
At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromratchonnee Road)

Under the Auspices of the Chakri Dynasty is the latest printmaking exhibition by Pinit Phantaprawat, an expert in engraving and former banknote engraver who had worked for the Bank of Thailand from 1979 to 2015.
The exhibition Under the Auspices of the Chakri Dynasty exhibits a series of printmaking art that depicts King Rama 1 to 10 of the Chakri Dynasty and other members of the royal family revered by many Thai people. Each piece of art was created with meticulous details through the process of engraving, a task that requires experience and skill to master. The monarchs and royal family appear majestic while lines after lines were engraved on the plate, weaving together into beautiful and lifelike shapes that show the artist’s reverence and devotion to all the members of the Chakri Dynasty.

For more information, please contact at the number: 0-2422-2092
Tuesday-Saturday: 10.30 – 19.00 hrs.
Sunday: 0.30 – 17.30 hr. (Closed on Monday)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art
Line ID: ardelgallery / IG: ardel.gallery


ARDEL Gallery of Modern Art
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
Tel: 0-2422-2092 Fax : 0-2422-2091
E-mail : ardelgallery@gmail.com
Website : www.ardelgallery.com
Open hour : 10:30~19:00 hrs.(Closed on Monday)