BEYOND TIGERS , The journey of the tiger in you.
by THANA PHOTHONG
21.07 – 07.08.2022
On The Second Floor River City Bangkok

ธนา โพธิ์ทอง จะพาคุณไปสัมผัสการเดินทางของชีวิต ให้คุณได้ร่วมจินตนาการและค้นหาความหมายของการเติบโตแต่ละช่วงวัย สะท้อนเรื่องราวมากมายทั้งความสุข ความเศร้า เปลี่ยวเหงา สนุกสนาน รอยยิ้มเสียงหัวเราะทั้งในชีวิตจริง และในโลกแห่งจินตนาการ ผ่านตัวละครเสือซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอำนาจ ความกล้าหาญ ความแข็งแกร่งทั้งภายนอกและภายใน อีกทั้งความงดงามที่สง่างาม

 

ภาพวาดในนิทรรศการครั้งนี้จะสอดแทรกไปด้วยเรื่องราวของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต ห้วงอารมณ์ความคิดการใช้ชีวิต จากวัยเด็กที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความฝันและจินตนาการที่บริสุทธ์สวยงาม สู่วัยรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังความกล้าที่พร้อมท้าทายกับทุกความฝันเพื่อพิสูจน์กับความสำเร็จและความต้องการที่ยากจะคาดเดาอันไร้ซึ่งความหวาดกลัวต่อสิ่งใด จนถึงวัยผู้ใหญ่ที่ชีวิตได้ข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆ มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น ผ่านการเผชิญเรื่องราวความกดดันทั้งจากสังคมความรู้สึกรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองแต่ยังแฝงไว้ซึ่งความหวังและความต้องการทางอารมณ์ที่ซับซ้อนซ่อนเร้นในหลายแง่มุมแม้แต่ตัวเองก็ยังต้องค้นหา

นิทรรศการในครั้งนี้จะสะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลออกมาให้เห็นผ่านตัวละครเสือ ที่ศิลปินเชื่อว่ามีอยู่ในตัวของทุกคนเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้หรือยังไม่เคยทำความรู้จัก มาพบกับเสือที่อยู่ในตัวคุณเองได้แล้วที่นิทรรศการนี้ แล้วคุณจะได้หลงรักกับ“ เสือที่มากกว่าเสือ”ที่กำลังหลับใหลอยู่ในคุณ